درباره ما

شرکت نمایندگی کشتیرانی آونگ ساحل آریا دارای دفتر مرکزیدر بندر امیرآبادو دارای دفاتر و نمایندگی در تمامی بنادرشمالی ایران می باشد.

مدیریت شرکت هفت دریا به همراه گروه های عملیاتی با تجربه و بازاریابان مجرب افتخار دارد خدمات مطلوب حمل را در اختیار مشتریان خویش قرار دهد.

در تمام مدت فعالیت، حفظ منافع مشتریان، نمایندگان خطوط و شرکای تجاری به جد سرلوحه امور قرار گرفته است.

فعالیت اصلی شرکت در ارتباط با امور نمایندگی خطوط کشتیرانی  با این وجود در سالهای اخیر به دلیل سیاست های کلی توسعه ای شرکت و همچنین بنا بر تقاضای مشتریان خویش، فعالیتهایی دیگری را در زمینه حمل و نقل به سایر امور خود اضافه نموده است.

شرکت هفت دریا با افتخار و اطمینان سرویس های  چارترینگ، فورواردری، حمل ترکیبی و عملیات ترانزیت داخلی و خارجی وعملیات بندری و کار با کالاو همچنین نمایندگی کشتیرانی را عهده دار می باشد.

اهداف و دیدگاه ها

والاترین هدف شرکت هفت دریا جلب رضایت مشتریان، شرکای تجاری و خطوط تحت نمایندگی در سراسر دنیا می باشد.
این امر بر اساس اصول ذیل محقق گردیده است:

  • ارایه خدمات با سطح کیفی بالا.
  • ارتباطی سازنده با سازمان های مرتبط در بنادر و گمرکات.
  • بکارگیری جدیدترین فن آوری.
  • تداوم و گسترش فرصت های کسب و کار از طریق مشتریان، نمایندگان و شرکای تجاری خویش.